Menu

Doe mee

Heb je een promotor die je wil coachen? En heb je een geschikte partnerorganisatie gevonden waarmee je je project zal realiseren?

Dan kan je aan de slag met het deelnameformulier! Bewaar het eerst voordat je het begint in te vullen. 

Stuur het ingevulde deelnameformulier vóór 24 november 2020 naar info@artsinsocietyaward.be

We laten je voor de kerstvakantie weten of je project geselecteerd is. Je project kan dan starten vanaf 2 januari 2021. In het voorjaar van 2021 huldigen we feestelijk de nieuwe laureaten en worden ook de laureaten van de vorige editie en de partner organisaties uitgenodigd om de resultaten van hun projecten te tonen. Ten laatste eind december 2021 loopt je project af.

Deelnamevoorwaarden

 • Het deelnameformulier wordt voor 24 november 2020 ingediend per mail aan info@artsinsocietyaward.be en is volledig.
 • Uitsluitend alumni, onderzoekers, bachelor- en masterstudenten en studenten van de specifieke lerarenopleiding van KASK & Conservatorium / School of Arts Gent, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, LUCA School of Arts, PXL-MAD School of Arts, RITSC, Conservatorium Brussel en Sint Lucas Antwerpen komen in aanmerking.
 • Kunstenaars kunnen meerdere keren deelnemen aan Arts in Society Award maar maximum één keer als bachelorstudent, maximum één keer als masterstudent, maximum één keer als student specifieke lerarenopleiding, maximum één keer als alumnus en maximum één keer als onderzoeker.
 • Alumni komen in aanmerking tot maximum drie jaar na het laatst behaalde diploma bij de betrokken onderwijspartners. Als je bv. afstudeerde in 2017, dan kan je tot en met 2020 een projectvoorstel indienen.
 • De partnerorganisatie is een organisatie uit Vlaanderen of Brussel, die vanuit haar dagelijkse werking in contact staan met mensen in een kwetsbare positie. De partnerorganisatie is een vzw of feitelijke vereniging.
 • De kunstenaar is geen vaste medewerker, bestuurder of oprichter van de partnerorganisatie.
 • Voor een samenwerking van 1 kunstenaar verbonden aan een van de betrokken kunsthogescholen en een organisatie voorziet Cera een maximum werkingsbudget van 1.000 euro incl. BTW. Voor een samenwerking van 3 of meerdere kunstenaars verbonden aan een van de betrokken kunsthogescholen en een organisatie voorziet Cera een maximum werkingsbudget van 2.500 euro incl. BTW.
 • De gemaakte kosten worden terugbetaald aan de partnerorganisatie (die het budget beheert) na realisatie van het project op basis van verantwoordingsstukken en een inhoudelijk verslag. Er worden geen voorschotten uitbetaald.
 • De kosten zoals hierboven omschreven zijn project gerelateerd, het zijn geen vaste personeelskosten of werkingskosten (elektriciteit, huur, telefoonkosten,…) van de betrokken partnerorganisatie.
 • De kosten worden goedgekeurd door Cera, Dēmos en de betrokken kunsthogeschool voor de start van het project. Cera en Dēmos kunnen contact opnemen met de kunstenaar(s) en de partnerorganisatie voor een verduidelijking van de budgetposten.
 • De begroting moet in evenwicht zijn (de inkomsten zijn gelijk aan de uitgaven).
 • De weerhouden projecten kunnen starten vanaf 2 januari 2021 en lopen ten laatste in december 2021 af.

Beoordelingscriteria

 • de kwaliteit van het projectvoorstel;
 • de maatschappelijke relevantie van het project;
 • een actieve betrokkenheid van mensen in een kwetsbare positie;
 • een gelijkwaardige co-creatie van kunstenaar(s) en deelnemers;
 • de uitwerking van het kunstproject of –proces is een leerervaring voor zowel de organisatie als voor de kunstenaar(s);
 • de haalbaarheid van het project en een realistisch budget.