Menu

Help jij Straatier, open atelier van Graffiti vzw?

Straatier is de experimenteerplek van Graffiti vzw; een atelier waarin we jongeren uitdagen om van zich te laten horen. Straatier zet op woensdagnamiddagen de deur open voor creatieve explosies. De mix van materialen en technieken, jongeren met artistieke skills en jongeren met een honger naar experiment, zorgt voor een inspirerende kruisbestuiving.
Straatier is gratis en toegankelijk voor rolwagens.

Jongeren uit heel Gent zijn welkom, maar we leggen onze focus op zij die wonen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. We gaan vindplaatsgericht te werk: we begeven ons naar de plekken waar jongeren zijn en nodigen hen uit om te komen mee creeëren in het atelier.

Straatier wordt getrokken door vrijwilligers. Hun bezigheden gaan van de inrichting van het lokaal over contact leggen met buurtbewoners tot het begeleiden van workshops. Deze vrijwilligers zijn voornamelijk jonge kunstenaars met goesting om hun eigen creatieve expertise naar een ‘next level’ te brengen en er de maatschappelijke relevantie van onderzoeken, in samenwerking met jongeren.

De uitdagingen

- Structureel betrekken van jongeren: Vaak zijn onze open ateliermomenten prikkelmomenten waar de jongeren komen testen en proeven, maar we willen graag een duurzamer contact opbouwen vanuit de overtuiging dat we zo de jongeren kwalitatiever kunnen begeleiden in hun artistieke trajecten.
- Wisselend engagement van vrijwilligers: de jongeren durven meer experimenteren als ze de begeleiders beter leren kennen en er een vertrouwensband is. Voor vrijwilligers is het niet altijd evident om elke woensdag aanwezig te zijn in het atelier of ook op andere momenten in de openbare ruimte.
- Interactie met/in openbare ruimte: we willen met de jongeren kritisch aan de slag gaan rond openbare ruimte. Hoe ervaren ze die? Wat kan anders? Wat kunnen ze zelf veranderen? Door de korte contactmomenten (1x per week 1 á 2 uur) vonden we voorlopig deze diepgang nog niet.

Doelgroep

Mensen met een beperking - Mensen in armoede - Jongeren in problematische leefsituaties - Nieuwkomers, vluchtelingen, Mensen zonder vaste verblijfplaats - Jongeren vanaf 12 jaar. (eigen keuze)

de organisatie

Straatier, open atelier van Graffiti vzw Huidevetterken 24 9000 Gent www.graffitivzw.be/straatier

Contactpersoon

Ine Andriessen ine@grafftiivzw.be 09 233 79 86

Interesse?

Neem dan contact op met Ine Andriessen van Straatier, open atelier van Graffiti vzw.